Szanowny gościu możesz zalogować się lub założyć konto.

Szukaj

Koszyk

0 artykułów - 0.00 zł Koszyk
Twój koszyk jest pusty!

Regulamin


                                                                                                                 § 1
                                                                                                 Postanowienia ogólne


1. Właścicielem sklepu internetowego ogrzej-dom.pl jest:
Firma Handlowo-Usługowa SYSTEM
93-457 Łódź ul. Słupska 1
NIP: 729-239-40-89
REGON: 472238167
wpisana do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Łodzi pod numerem: ŁG-III.7330.2.1043.2011
Nr konta bankowego: 41 1240 1545 1111 0000 1167 1790
Bank: PeKaO S.A. V/o w Łodzi.

2. Regulamin Sklepu Internetowego ogrzej-dom.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży materiałów instalacyjnych, techniki grzewczej i sanitarnej.

3. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz wyposażone w zdolność prawną. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług Sklepu mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

                                                                                                          § 2
                                                                                                             Oferta

1. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Sprzedawane przez Sklep produkty pochodzą od renomowanych producentów
3. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta, która jest niezależna od odpowiedzialności Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową.
4. Niektóre z produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu mogą być w danej chwili niedostępne lub mogą być produktami na zamówienie. O takiej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez pracownika Sklepu.

                                                                                                          § 3
                                                                                                        Zamówienia

1. Złożenie zamówienia następuje poprzez dodanie do koszyka odpowiednich produktów, a następnie przejście do kasy. Należy zalogować się na konto a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami. Konieczne będzie podanie numeru telefonu oraz adresu email.

2. Zamawiając towar Kupujący akceptuje niniejszy regulamin oraz upoważnia Sklep do wystawienia paragonu lub faktury VAT bez podpisu. Zamówienie składane w formie mailowej lub telefonicznej powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta (lub pełna nazwa firmy), miejsce zamieszkania, miejsce dostawy, nazwę Produktu, numer Produktu, ilość sztuk, cenę Produktu, formę płatności, NIP (w przypadku firm).
3. Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia, bądź przesyłając maila, składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.
4. Dokonywanie Zamówień poprzez stronę internetową Sklepu lub za pomocą poczty elektronicznej możliwe jest 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17.
5. Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu na etapie jego realizacji do momentu przekazania towaru do wysyłki do Klienta
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez sklep ogrzej-dom.pl.
7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.
                                                                                                          § 4
                                                                                                      Dostawa i Płatność

1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności
- przy dostawie Produktu za pobraniem - za pośrednictwem Dostawcy;
- wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy (np. przelewem) - w terminie dwóch tygodni od złożenia Zamówienia;
- kartą kredytową lub e-przelewem - za pośrednictwem Serwisu PayU: www.payu.pl.

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3. Sklep każdorazowo informuje Klienta o wysokości opłat związanych z wyborem danego sposobu płatności przed dokonaniem wyboru przez Klienta.
4. W przypadku wybrania przelewu bankowego jako sposobu płatności zamówienie realizowane jest dopiero z chwilą wpłynięcia na konto Sklepu płatności wraz z kosztami wysyłki.
                                                                                                          § 5
                                                                                                            Terminy

1. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 7 dni roboczych z  wyjątkiem zamówień na artykuły aktualnie niedostępne lub sprowadzane na indywidualne zamówienie klienta. W takim wypadku przed potwierdzeniem zamówienia Sklep poinformuje Klienta o przewidywanym terminie dostawy i ustali, czy Klient podtrzymuje swoje zamówienie.
2. O terminie realizacji zamówienia Klient informowany jest podczas weryfikacji zamówienia, która odbywa się w ciągu 24h (w dni robocze) od momentu złożenia zamówienia. Termin dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, w przypadku płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy i poprzez serwis PayU, albo od złożenia Zamówienia, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.
                                                                                                          § 6
                                                                                                            Dostawy

1. Sklep będzie realizował dostawy zamówionego Produktu w formie przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej lub transportem własnym Sklepu ogrzej-dom.pl.
2. Koszt dostawy Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu i każdorazowo obliczany jest przy wyborze przez Klienta produktów w zależności od wagi i rozmiaru wybranego Produktu
3. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny dostawy towaru, jeżeli waga jednego z zamówionych towarów nie jest wprowadzona do sklepu lub waga jest nieprawidłowa (dotyczy to również przesyłek wielkogabarytowych, których koszty ustalane są indywidualnie). Nasz sprzedawca skontaktuje się z Klientem i poinformuje go o zmianach wartości zamówienia - w takim przypadku Klient ma zawsze prawo odstąpić od zakupu.
4. Szczegółowe zasady doręczania przesyłek za pośrednictwem Dostawcy, określa Regulamin Usług Dostawcy, dostępny na stronie DPD Polska oraz JAS-FBG.
                                                                                                           §7
                                                                                                         Reklamacje

1. W celu zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa, prosimy o rzetelne obejrzenie przesyłki podczas odbioru towaru od kuriera.

2. W przypadku, gdy przesyłka jest uszkodzona lub towar jest niezgodny z zamówieniem należy sporządzić wraz z kurierem tzw. "protokół szkodowy" zawierający m.in. datę sporządzenia, nr listu przewozowego, podpisy kuriera i osoby odbierającej oraz opis uszkodzenia/niezgodności.

3. Ewentualne braki należy zgłaszać natychmiast po odbiorze towaru.

4. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów reklamacje należy składać pisemnie: w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych, bądź w przypadku braku serwisu, bądź kart gwarancyjny w sklepie ogrzej-dom.pl Telefonicznie należy uzyskać informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składania reklamacji.

                                                                                                           § 8
                                                                                                          Gwarancja

1. Towar oferowany przez Sklep może być objęty gwarancją producenta, która jest niezależna od odpowiedzialności Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową.
2. Podstawą gwarancji jest karta gwarancyjna załączona do produktu.
3. W sytuacji gdy karta gwarancyjna nie została wypełniona przez Sklep, zgłaszając roszczenia z gwarancji należy załączyć dowód zakupu produktu.
4. Na żądanie Klienta Sklep dokona wypełnienia karty gwarancyjnej po przesłaniu jej na adres Sklepu. Zostanie ona niezwłocznie odesłana Klientowi po wypełnieniu.
5. Roszczenia z gwarancji powinny być kierowane do autoryzowanych placówek serwisowych na terenie Polski (wskazane przez producenta lub importera), których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej, na stronie internetowej producenta lub bezpośrednio do Sklepu.
                                                                                                            § 9
                                                                                                        Zwrot towaru

1. Zwrot towaru/ów zakupionych na odległość jest możliwy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy składa się w formie pisemnej.

2. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym (produkt powinien być nieużywany, kompletny, czysty, pozbawiony uszkodzeń mechanicznych oraz w opakowaniu fabrycznym o ile takie zostało dostarczone wraz z produktem).

3. Zwrot produktu/ów może nastąpić tylko na podstawie ważnego dokumentu sprzedaży. Do faktury VAT zostanie wystawiona faktura korygująca i rozliczenie kosztów zwrotu. Transport zwracanego towaru musi odbywać się zgodnie z zasadami producenta.

4. Zwrot środków pieniężnych ma miejsce niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zwrotu towaru i podpisanej faktury korygującej.

5. Zwrot środków pieniężnych dokonywany jest przelewem na konto bankowe (ewentualnie na adres Konsumenta).

6.  Konsument to osoba fizyczna dokonująca zakupów nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

                                                                                                            § 10
                                                                                                   Polityka prywatności

1. Założenie konta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz.883 wraz    ze zm.).

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia.

3. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie informacji zamieszczonych przez niego w serwisie, a w szczególności opinii.
                                                                                                            § 11
                                                                                                 Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. O konieczności akceptacji regulaminu Klient będzie każdorazowo powiadamiany na etapie składania zamówienia.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 28.04.2013r. i udostępniany jest Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej.
3. Klient ma prawo powoływać się na postanowienia niniejszego regulaminu korzystniejsze dla niego w stosunku do postanowień regulaminu obowiązującego do dnia 28.04.2013r. również w odniesieniu do zamówień, które zostały złożone przed wejściem w życie niniejszego regulaminu.
4. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Sklep z zastrzeżeniem, iż wszelkie zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień dokonanych przed dniem zmiany regulaminu.
5. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są wyłączną własnością tychże firm.
6. Sklep informuje, iż opisy produktów i ich dane umieszczone na stronie internetowej www.ogrzej-dom.pl oparte są na informacjach i zapewnieniach producentów i nie w każdym wypadku Sklep ma możliwość ich weryfikacji. Istnieje zatem możliwość, że opisy i dane nie odpowiadają rzeczywistości. Powyższe zastrzeżenie nie wyłącza odpowiedzialności Sklepu z tytułu rękojmi za wady i niezgodności towaru z umową.
7. Sklep informuje, iż zdjęcia umieszczone przy produktach mogą być zdjęciami aranżacyjnymi, ich zawartość może różnić się od sprzedawanego elementu wyposażeniem, stroną, kolorem.
8. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem będącym osobą fizyczną nie dokonującą zakupu w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.
9. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem innym niż określony w ust. 8, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

 

 

Powered by PAKULSKI.net
Ogrzej-Dom.pl © 2024